Oddíly

Činnost skautů a skautek probíhá v rámci 3 dívčích oddílů, 4 chlapeckých oddílů, klubu OS (oldskautů). Oddíly vedou zkušené vůdkyně a vůdcové s kvalifikacemi uznávanými Ministertvem mládeže, školství a tělovýchovy. Nad činností celého střediska pak bdí středisková rada.

Dívčí oddíly

1. dívčí oddíl skautek
2. dívčí oddíl skautek – “Panoženky”
3. dívčí oddíl skautek – “Chobotnice”
4. dívčí oddíl skautek

Chlapecké oddíly

1. chlapecký oddíl – “Habokawy”
2. chlapecký oddíl
3. chlapecký oddí – “Paviáni”
4. chlapecký oddíl

Další jednotky

33. klub OS

Komentáře nejsou povoleny.