Historie

1916-1939

Za počátek skautingu v Turnově lze považovat 16.červen 1916, kdy student reálky Vláďa Horáček založil první družinu. Jak k tomu došlo nevíme, lze se však domnívat, že na radu otce Vláďi se kluci začali scházet v Horáčkově vile (ul. 28.října). Roku 1919 se stali členy Junáka založeného A.B.Svojsíkem. Následoval prudký vývoj a velké události – první tábory, výprava do Jugoslávie (!), roku 1920 se přidali první dívčí kmeny, vlčácké smečky a roje světlušek. Ve 30.letech vzniká 33. klub OS, který značně skautům napomáhá. Roku 1939 se koná poslední tábor (ve Veselé).

1945-1950

V roce 1945 se začíná zuřivě skautovat znovu, staví se nová klubovna a vše se zdá býti v pořádku, nic méně doba skautům nepřeje. I když jsme vydrželi dlouho v roce 1950 se koná poslendní tábor opět schodou okolností ve Veselé. Je násilně ukončen a během několika hodin zbourán (nutno říci, že gestapo nás ho alespoň nechalo dokončit).

1968-1970

Je jen krátkou etapou, ve které je pro naše malé středisko úspěchem uspořádání lesní školy, dále se opět skautuje v sokole, turistických spolcích …

1989-…

V roce 1989 se sešli starší kmene a opět oživili skauting v Turnově, tehdy začala skautovat i moje maličkost. Nejdříve jsme působili, kde se dalo. Nakonec jsme zbudovali klubovny na Ostrově, kde jak doufám vydržíme dlouhé dlouhé časy.

Štika a znak

Co se týče stručné historie zbývá objasnit poslední záhadu – jméno Štika. Štika byl jeden ze skautů až do morku kosti působil ve středisku přibližně v letech 1932-1950. Zasadil se o výstavbu nových kluboven a od roku 1948 byl střediskovým vůdcem. Znakem skautů z Turnova je lilie se zříceninou Trosky. kdo byl v Českém Ráji ví, že Trosky jsou jeho dominantou.

Komentáře nejsou povoleny.