Sponzoři a dárci

Seznam sponzorů a dárců, kteří podpořili skautské středisko:
Pokud naši činnost chcete podpořit, kontaktujte nás!

                        

Pamico Pamico Czech, s.r.o. (od ledna 2012 do 2020)
poskytuje zdarma internet v areálu kluboven v hodnotě cca 7.500 Kč/rok.
www.pamico-czech.cz
ITBussiness ITBUSINESS, s.r.o. (od 2020 dosud)
poskytuje internet v areálu kluboven v hodnotě cca 5.000 Kč/rok.
www.itbusiness.cz
MSMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2020)
podpořilo rekonstrukci elekroinstalace v klubovně dotací z programu opravy a údržby materiálně – technické základny organizačních jednotek Junáka – českého skauta ve výši 113.945,- Kč.
www.msmt.cz
4_MstoTurnov_20200322_153328 Město Turnov (2020)
podporuje činnost střediska pravidlenou dotací na sportovní činnost a provoz dle schválených Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, schválených Zastupitelstvem města Turnov ve výši 113.700Kč. V roce 2020 podpořilo Město Turnov projekt “Zimní sportování 2020” v rámci Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity částkou ve výši 6.000,-Kč.
www.turnov.cz
logo.jpg Liberecký kraj (2019, 2020, 2021, 2022)
Podpořil v rámci projektu „Junák – český skaut, středisko Štika Turnov,z.s. – Zlepšení podmínek stanového tábora“ nákup elektrického generátoru a čerpadla pro polní sprchu částkou 20.000 Kč. V roce 2020 byl projekt podpořen nákupem plynové chladničky, opravy polní kuchyně a pořízením dalšího drobného zařízení do táborových kuchyní částkou 20.000 Kč. V roce 2021 byl podpořen projekt „Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. – Vodní skauting“ částkou 25.000 Kč. Cílem projektu bylo zakoupení plovacích vest pro kategorii skautů a vozíku pro plachetnici. V roce 2022 byl podpořen projekt „Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. – Komunitní stan“ částkou 20.000 Kč. Cílem projektu bylo zakoupení nového táborového stanu – Asgard a solárních svítidel.
www.kraj-lbc.cz
Skautlib Junák-český skaut, Liberecký kraj, z.s. (2019, 2020)
podpořil příspěvkem projekt „ Účast na republikovém kole SZ 2019 “ ve výši 3.264 Kč, projekt „ Základní kolo SZ 2019 – oblast Semilsko “ příspěvkem ve výši 6.900 Kč a projekt ” Výroční střediskové setkání 2019″ příspěvkem ve výši 4.000,-Kč. Projekt „Rádcovský kurz Malý Strom 2020“ byl podpořen částkou 4.800,-Kč.
www.skautlib.cz
Partners Partners Market Turnov (2018)
příspěvek na realizaci projektu “100 let republiky” ve výši 10.000 Kč
www.partners-turnov.cz
VCT Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. (2012,2014)
poskytlo prostory na RK Malý strom 2012 a 2014 v hodnotě 6.000 Kč.
www.vctu.cz
MW MW spol. s r. o. (prosinec 2013)
darovala promítací plátno do kluboven v hodnotě přes 5.000 Kč.
www.mw-screens.cz
Preciosa

Preciosa, a.s. (2009, 2011)
darovala dataprojektor a přispěla na inventář táborů, více než 40.000 Kč.
www.preciosa.com

 

Komentáře nejsou povoleny.