Lov draků ve Skokovech aneb oslavy svátku sv. Jiří

Jako každý rok jsme se i letos okolo svátku patrona všech skautů vydali do skokovských lesů, abychom v rámci střediska poměřili své síly. Tentokrát se celostředisková hra nesla ve znamení lovu stvůr, se kterými právě svatý Jiří bojoval.

Desítky účastníků tak absolvovaly stanoviště jako Bojiště, Loviště nebo Hrad, kde se je čekaly zkoušky zdatnosti, moudrosti i strategie s cílem získat co nejvíce dračích šupin a následně i draků. Celý den jsme pak zakončili tradičně na louce ve Skokovech, kde proběhl slavnostní oheň. Po jeho zapálení (tentokrát hned pěti fagulemi!) připomenul vůdce střediska Standa legendu o svatém Jiří, zmínil, co nás čeká v budoucích týdnech a popřál všem s předstihem úspěšné letní tábory. Po proslovu následovalo vyhlášení výsledků celodenní hry a pak za účasti Standy a Báry pasování úspěšných absolventů našeho rádcovského kurzu Malý strom na rádce. Slavnostní okamžik jsme završili stiskem přátelství, do něhož se zapojilo celkem 238 členů a přátel našeho střediska. Dík patří všem účastníkům, organizátorům v čele s Fócou, i těm, kdo se slavnostního ohně zúčastnili a věříme, že příští rok se sejdeme ještě ve větším počtu!

Komentáře nejsou povoleny.