Proběhl střediskový sněm

V pátek 3. listopadu proběhl v Kamenářském domě netradičně po čtyřech letech (oproti běžným třem) střediskový sněm. Na něm celkem jednadvacet delegátů zvolilo vedení střediska a zástupce na krajské a celostátní sněmy.

Vůdcem střediska zůstává Stanislav Šéfr (Standa), stejně jako v roli jeho zástupkyně zůstává Sabina Cogan (Róza). Mimo to došlo ke zvolení nového složení revizní komise, kterou budou tvořit Lucie Kratochvílová (Lúca) a Pavla Kořínková (Pavla).

Sněm také zvolil své zástupce na krajský a celorepublikový sněm, který je na programu příští rok v Olomouci. Tématem toho střediskového nebyl jen chod a budoucnost turnovského střediska, ale také novinky ve skautské výchově a změny v organizaci. Ještě před konáním střediskového sněmu proběhlo setkání 33. klubu OS, který si do svého čela zvolil Tomáše Hockeho (Podkováka).

Komentáře nejsou povoleny.